Despre Noi Servicii Galerie foto Contact

                Cine suntem noi?

                                          

Firma S.C. CONETA S.R.L. îşi desfăşoară activitatea în domeniul topografiei şi cadastrului din anul 2000.


Obiect de activitate:
 1. Lucrări de cadastru pentru înscrierea corpurilor de proprietate în Cartea Funciară (apartamente, vile, spaţii comerciale, terenuri aflate în intravilanul sau extravilanul localităţilor);
 2. Dezmembrări/Alipiri, întabulări construcţii şi terenuri, documentaţii pentru descrierea dezmembrămintelor (uz, uzufruct, superficie, servitute şi abitaţie) dreptului de proprietate;
 3. Studii topografice (pe suport analogic sau digital) pentru realizarea diferitelor investiţii în toate fazele întocmirii documentaţiilor (C.U., P.U.Z., P.U.D., P.A.D., P.A.C.);
 4. Studii topografice (pe suport analogic sau digital) pentru obţinerea avizului necesar înfiinţării şi exploatării balastierelor;
 5. Lucrări de cadastru de specialitate: cadastrul agricol, cadastrul forestier, cadastrul imobiliar, cadastrul edilitar, cadastrul apelor, cadastrul căilor de comunicaţii (drumuri , căi ferate);

Lucrări de topografie inginerească:
 1. - trasări de construcţii civile şi industriale;
 2. - asistenţă topo pentru reabilitări Drumuri Naţionale, reţele edilitare;
 3. - nivelment geometric de precizie;
 4. - editare de profile transversale şi/sau longitudinale existente prin diferite elemente ale construcţiilor.


 5.     Dispunem de echipamente topografice moderne şi performante, softuri de specialitate, iar calitatea lucrărilor noastre este garantată de experienţa echipei noastre.
      Lucrările topografice sau cadastrale sunt executate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând normele emise de Agentia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

  Persoana de contact: Ing. Czegu Cosmin-Ioan - Director general

Copyright 2012 SC CONETA SRL HUNEDOARA